Pētnieku kontakti

Daiga Eiduka
Darba vieta: Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls
Specializācija: Sociālā politika (ģimenes, bērni), bērnu un jauniešu līdzdalība, labklājība, dzīves kvalitāte
Miķelis Grīviņš
Darba vieta: Baltic Studies Centre
Specializācija: Izglītība, izglītības politika, bērnu un jaunatnes politika
Gints Klāsons
Darba vieta: SIA Excolo Latvia
Specializācija: Jauniešu dzīves kvalitāte, darbs ar jaunatni, jaunatnes politika, kultūra, reģionālā attīstība, pētniecības metodes
Anda Laķe
Darba vieta: Latvijas Kultūras Akadēmija; LKA Zinātniskās pētniecības centrs
Specializācija: Jaunatnes politika, politikas analīze, jauniešu kultūras patēriņš
Elīna Ozoliņa
Darba vieta: SIA Jaunrades laboratorija
Specializācija: Bērnu un jauniešu labklājība, nodarbinātība, alkohola lietošanas ieradumi
Artūrs Pokšāns
Darba vieta: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Antropoloģijas studiju nodaļa
Specializācija: Jauniešu līdzdalība, atkarības, riska uzvedība un noziedzība
Zanda Rubene
Darba vieta: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Specializācija: Bērnības izpēte, digitālā bērnība, bērnu mediju pateriņš
Krista Skara
Darba vieta: Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departaments
Specializācija: Riska uzvedība, jauniešu kriminālatbildība, jauniešu devianta uzvedība
Guna Spurava
Darba vieta: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra
Specializācija: Jauniešu medijpratība, bērnu un jauniešu interneta un mediju lietošanas izpēte
Laura Sūna
Darba vieta: Freie Universität Berlin, Germany
Specializācija: Popkultūra, kultūras identitāte, jauniešu kultūras, mediju patēriņš, migrācija, sociālo mediju lietošana
Oksana Žabko
Darba vieta: Baltic Institute of Social Sciences
Specializācija: Nodarbinātība, profesionālā izglītība un apmācības, darba vidē balstītas mācības, sociālā iekļaušana
Vaida Auglytė
Darba vieta: Public Institution „Sports Center of S. Darius ir S. Girenas“
Specializācija: Jaunatnes politika, bērnu tiesību aizsardzība, jauniešu līdzdalība nevalstiskajās organizācijās, jauniešu brīvprātīgais darbs
Simona Beliūnė
Darba vieta: Vilnius University
Specializācija: Bērnu un jauniešu (re)socializācija, skolas vide, riska uzvedības prevencija, vecāku prasmju attīstīšana
Mantas Bileišis
Darba vieta: Military Academy of Lithuania
Specializācija: Jaunatnes politika, starpinstitūciju sadarbība
Remigijus Civinskas
Darba vieta: Vytautas Magnus University
Specializācija: Jaunatnes politika, jauniešu līdzdalība politikā un pārvaldē, kvalitatīvie pētījumi
Jūratė Imbrasaitė
Darba vieta: Vytautas Magnus University
Specializācija: Jaunatnes politika, jauniešu dzīves kvalitāte, jauniešu līdzdalība
Jolita Buzaitytė Kašalynienė
Darba vieta: Vilnius University
Specializācija: Jauniešu sociāli psiholoģiskas problēmas, riska faktori, neformālā jauniešu izglītība, jaunatnes politika un tās novērtējums
Vytautas Kirka
Darba vieta: Child Rights Protection Service of Jonava region municipality
Specializācija: Bērnu jauniešu tiesību aizstāvība, bērni un jaunieši nelabvēlīgās situācijās
Giedrė Misiūnienė
Darba vieta: Lithuanian University of Educational Sciences
Specializācija: Bērni un jaunieši nelabvēlīgā situācijā, riska uzvedība, bērnu pozitīva socializācija, sociāli izglītojošais darbs kopienās
Alina Petrauskienė
Darba vieta: University of Mykolas Romeris
Specializācija: Publiskie pakalpojumi bērniem un jauniešiem, izglītības supervīzijas, sadarbība ar sociālo darbu
Saulė Raižienė
Darba vieta: University of Mykolas Romeris
Specializācija: Jauniešu socializācija, jauniešu akadēmiskā motivācija
Edita Vaitiekūnienė
Darba vieta: Youth center of Kupiškis region municipality
Specializācija: Darbs ar jaunatni, jauniešu konsultācijas
Airi-Alina Allaste
Darba vieta: University of Tallinn
Specializācija: Jauniešu līdzdalība, jauniešu kultūras un dzīvesstili, narkotiku lietošana, jauniešu mobilitāte, neformālā izglītība, ikdienējā izglītošanās (informal learning), jaunatnes politika
Tanja Dibou
Darba vieta: University of Tallinn
Specializācija: Jaunatnes politika, komunikācija ar jauniešiem, multikulturālisms, jauniešu līdzdalība, jauniešu nodarbinātība un karjera, brīvprātīgais darbs
Ege Enok
Darba vieta: Viljandi Open Youth Room
Specializācija: Darbs ar jaunatni
Veronika Kalmus
Darba vieta: University of Tartu
Specializācija: Bērnu un jauniešu ieradumi mediju un interneta lietošanā, jauniešu sabiedriskā un politiskā līdzdalība, jauniešu vērtības, paaudžu atšķirības
Margit Keller
Darba vieta: University of Tartu
Specializācija: Bērni un jaunieši patērētāju sabiedrībā, socializācija, sociālā stratifikācija
Dagmar Kutsar
Darba vieta: University of Tartu
Specializācija: Bērnu dzīves kvalitāte, bērnu tiesības
Rein Murakas
Darba vieta: University of Tartu
Specializācija: Jauniešu brīvais laiks, jaunatnes darbinieku kompetences, jauniešu riska uzvedība, jaunatnes pētījumu metodoloģijas
Ilona Evelyn Rannala
Darba vieta: University of Tallinn
Specializācija: Jauniešu riska uzvedība, līdzdalība, neformālā izglītība
Birgit Rasmussen
Darba vieta: Estonian Youth Work Center
Specializācija: Darbs ar jaunatni
Andra Siibak
Darba vieta: University of Tartu
Specializācija: Bērnu un jauniešu ieradumi interneta un sociālo mediju lietošanā, medijpratība
Marti Taru
Darba vieta: University of Tallinn
Specializācija: Jaunatnes politika, darbs ar jaunatni
Lianne Teder
Darba vieta: University of Tallinn
Specializācija: Jauniešu līdzdalība, neformālā izglītība
Marika Veisson
Darba vieta: University of Tallinn
Specializācija: Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, bērnu un vecāku attiecības