Ekspertu kontakti

Daiga Eiduka
Workplace: Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls
Specialization: Sociālā politika (ģimenes, bērni), bērnu un jauniešu līdzdalība, labklājība, dzīves kvalitāte
Miķelis Grīviņš
Workplace: Baltic Studies Centre
Specialization: Izglītība, izglītības politika, bērnu un jaunatnes politika
Gints Klāsons
Workplace: SIA Excolo Latvia
Specialization: Jauniešu dzīves kvalitāte, darbs ar jaunatni, jaunatnes politika, kultūra, reģionālā attīstība, pētniecības metodes
Anda Laķe
Workplace: Latvijas Kultūras Akadēmija; LKA Zinātniskās pētniecības centrs
Specialization: Jaunatnes politika, politikas analīze, jauniešu kultūras patēriņš
Elīna Ozoliņa
Workplace: SIA Jaunrades laboratorija
Specialization: Bērnu un jauniešu labklājība, nodarbinātība, alkohola lietošanas ieradumi
Artūrs Pokšāns
Workplace: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Antropoloģijas studiju nodaļa
Specialization: Jauniešu līdzdalība, atkarības, riska uzvedība un noziedzība
Zanda Rubene
Workplace: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Specialization: Bērnības izpēte, digitālā bērnība, bērnu mediju pateriņš
Krista Skara
Workplace: Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departaments
Specialization: Riska uzvedība, jauniešu kriminālatbildība, jauniešu devianta uzvedība
Guna Spurava
Workplace: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra
Specialization: Jauniešu medijpratība, bērnu un jauniešu interneta un mediju lietošanas izpēte
Laura Sūna
Workplace: Freie Universität Berlin, Germany
Specialization: Popkultūra, kultūras identitāte, jauniešu kultūras, mediju patēriņš, migrācija, sociālo mediju lietošana
Oksana Žabko
Workplace: Baltic Institute of Social Sciences
Specialization: Nodarbinātība, profesionālā izglītība un apmācības, darba vidē balstītas mācības, sociālā iekļaušana
Vaida Auglytė
Workplace: Public Institution „Sports Center of S. Darius ir S. Girenas“
Specialization: Jaunatnes politika, bērnu tiesību aizsardzība, jauniešu līdzdalība nevalstiskajās organizācijās, jauniešu brīvprātīgais darbs
Simona Beliūnė
Workplace: Vilnius University
Specialization: Bērnu un jauniešu (re)socializācija, skolas vide, riska uzvedības prevencija, vecāku prasmju attīstīšana
Mantas Bileišis
Workplace: Military Academy of Lithuania
Specialization: Jaunatnes politika, starpinstitūciju sadarbība
Remigijus Civinskas
Workplace: Vytautas Magnus University
Specialization: Jaunatnes politika, jauniešu līdzdalība politikā un pārvaldē, kvalitatīvie pētījumi
Jūratė Imbrasaitė
Workplace: Vytautas Magnus University
Specialization: Jaunatnes politika, jauniešu dzīves kvalitāte, jauniešu līdzdalība
Jolita Buzaitytė Kašalynienė
Workplace: Vilnius University
Specialization: Jauniešu sociāli psiholoģiskas problēmas, riska faktori, neformālā jauniešu izglītība, jaunatnes politika un tās novērtējums
Vytautas Kirka
Workplace: Child Rights Protection Service of Jonava region municipality
Specialization: Bērnu jauniešu tiesību aizstāvība, bērni un jaunieši nelabvēlīgās situācijās
Giedrė Misiūnienė
Workplace: Lithuanian University of Educational Sciences
Specialization: Bērni un jaunieši nelabvēlīgā situācijā, riska uzvedība, bērnu pozitīva socializācija, sociāli izglītojošais darbs kopienās
Alina Petrauskienė
Workplace: University of Mykolas Romeris
Specialization: Publiskie pakalpojumi bērniem un jauniešiem, izglītības supervīzijas, sadarbība ar sociālo darbu
Saulė Raižienė
Workplace: University of Mykolas Romeris
Specialization: Jauniešu socializācija, jauniešu akadēmiskā motivācija
Edita Vaitiekūnienė
Workplace: Youth center of Kupiškis region municipality
Specialization: Darbs ar jaunatni, jauniešu konsultācijas
Airi-Alina Allaste
Workplace: University of Tallinn
Specialization: Jauniešu līdzdalība, jauniešu kultūras un dzīvesstili, narkotiku lietošana, jauniešu mobilitāte, neformālā izglītība, ikdienējā izglītošanās (informal learning), jaunatnes politika
Tanja Dibou
Workplace: University of Tallinn
Specialization: Jaunatnes politika, komunikācija ar jauniešiem, multikulturālisms, jauniešu līdzdalība, jauniešu nodarbinātība un karjera, brīvprātīgais darbs
Ege Enok
Workplace: Viljandi Open Youth Room
Specialization: Darbs ar jaunatni
Veronika Kalmus
Workplace: University of Tartu
Specialization: Bērnu un jauniešu ieradumi mediju un interneta lietošanā, jauniešu sabiedriskā un politiskā līdzdalība, jauniešu vērtības, paaudžu atšķirības
Margit Keller
Workplace: University of Tartu
Specialization: Bērni un jaunieši patērētāju sabiedrībā, socializācija, sociālā stratifikācija
Dagmar Kutsar
Workplace: University of Tartu
Specialization: Bērnu dzīves kvalitāte, bērnu tiesības
Rein Murakas
Workplace: University of Tartu
Specialization: Jauniešu brīvais laiks, jaunatnes darbinieku kompetences, jauniešu riska uzvedība, jaunatnes pētījumu metodoloģijas
Ilona Evelyn Rannala
Workplace: University of Tallinn
Specialization: Jauniešu riska uzvedība, līdzdalība, neformālā izglītība
Birgit Rasmussen
Workplace: Estonian Youth Work Center
Specialization: Darbs ar jaunatni
Andra Siibak
Workplace: University of Tartu
Specialization: Bērnu un jauniešu ieradumi interneta un sociālo mediju lietošanā, medijpratība
Marti Taru
Workplace: University of Tallinn
Specialization: Jaunatnes politika, darbs ar jaunatni
Lianne Teder
Workplace: University of Tallinn
Specialization: Jauniešu līdzdalība, neformālā izglītība
Marika Veisson
Workplace: University of Tallinn
Specialization: Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, bērnu un vecāku attiecības