Metodoloogia

Metoodiline juhendmaterjal kirjeldab ja selgitab noorte heaolu indikaatoreid, mis koguti projekti raames. Lisaks sisaldab materjal praktilist juhendit, kuidas paremini mõista ja kasutada olemasolevaid andmeid rahvusvahelisel, riiklikul ja kohalikul tasandil.