Projekti kohta

Kolm Balti riiki: Eesti, Läti ja Leedu on alustanud Erasmus+: Youth in Action Strategic Partnership raames koostööprojekti “(RE)SEARCHING FOR QUALITY OF LIFE OF YOUNG PEOPLE IN BALTICS” (No 2017-2-LV02-KA205-001657), mille eesmärgiks on parendada noorsootöö kvaliteeti Balti regioonis. Projekti tegevustega edendatakse tõenduspõhiseid noortepoliitika ja noorsootöö praktikaid.

Projekti tegevused kestavad perioodil 1.09.2017 – 28.02.2019.

Projekti raames on ellu viidud järgmised tegevused:

  1. Noorsoovaldkonna uurijate paneel Balti maades– eesmärgiga tugevdada koostööd ja infovahetust Balti riikides töötavate teadlaste vahel.
  2. Noorte heaolu indikaatorite süsteem– välja töötatud ja piloteeritud, võimaldades läbi viia regulaarset ning rahvusvaheliselt võrreldavat noorte heaolu kvaliteedi hindamist Balti riikides.
  3. Veebileht YouthPitStop.com– teabe, andmete ja kogemuste vahetamise platvorm noortevaldkonnas töötavatele inimestele (poliitikakujundajad, teadlased, spetsialistid, noored töötajad jne).

Projekti eelarve – 144 244 EUR

Projekti partnerid:

Latvian Child Welfare Network (Läti Lastekaitse võrgustik) – 2014. aastal Lätis asutatud valitsusväline organisatsioon, mille eesmärk on edendada laste heaolu ja õigusi Lätis.

http://www.bernulabklajiba.lv/

https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/

Excolo Latvia Ltd – Läti ettevõte, mis tegeleb sotsiaalmajanduslike ja sotsiaalsete uuringutega ning projektide arendamise ja rakendamisega järgmistes valdkondades: haridus, noorsoopoliitika, kultuur, loomemajandus, majandus ja regionaalne areng.

Žiburio Fondas (SA Tuletorn Fond, Leedu) – valitsusväline organisatsioon, mille peamine tegevusala on vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ja nende eestkostjate, hooldajate ning teiste perekonnaliikmete toetamine.

http://ziburio-fondas.lt/

https://www.facebook.com/ziburiofondas/

Estonian Union for Child Welfare (MTÜ Lastekaitse Liit) – 1988. Aastal loodud ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

https://www.lastekaitseliit.ee

https://www.facebook.com/Lastekaitseliit/

Web Multishop Company – Eesti IT-ettevõte, mis tegeleb tänapäevaste veebipõhiste platvormide ja veebisaitide arendamisega.

http://www.webmultishop.com/

https://www.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Web-Multishop-Company-LLC-154521724727459/