Haridus

20-24-aastased noored, kes on omandanud (vähemalt) keskhariduse (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Gümnaasium, kutsekool (pärast gümnaasiumi), kõrgharidus
Haridussüsteemist varakult lahkunud 18-24-aastased noored (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Näitaja, mille abil saadakse teavet haridussüsteemist varakult lahkunud noorte kohta, kajastab nende 18–24aastaste osatähtsust, kes on omandanud ainult teise taseme alumise astme hariduse ning ei ole osalenud jätkuhariduses ega -koolituses
Madalate õpisaavutustega 15-aastased noored (kõikides ainetes, sh loodusteadused, lugemine ja matemaatika) (2015)
test
Allikas: OECD, PISA 2015

Parimate õpitulemustega 15-aastased noored (vähemalt ühes aines) (2015)
test
Allikas: OECD, PISA 2015

Sageli kiusatud 15-aastased õpilased (2015)
test
Allikas: OECD, PISA 2015

Õpilane kuulub sageli kiusatud õpilaste "rühma" juhul, kui talle on omased 10% kiusamise ohtu põhjustavatest näitajatest
Kui rahul olete oma haridusega? (10-palli skaalal, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul osalenud koolitusel või kursustel, sealhulgas internetikursustel? (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Interneti kasutamine: veebikursusel osalemine (16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused omandada soovitud haridus (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused tegeleda enesetäiendamisega, osaleda kursustel, seminaridel, koolitustel (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018