Pere ja sõbrad

Vanematega koos elavate 16-24-aastaste noorte osakaal (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Vanemate leibkonnast lahkuvate noorte hinnanguline keskmine vanus (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Meeste keskmine vanus esimese abielu puhul (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Naiste keskmine vanus esimese abielu puhul (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Abieluvälised elussünnid (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Abielulahutused 100 abielu kohta (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Kui rahul Te olete oma pereeluga (Keskmine: 1-10, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kui rahul Te olete oma sõpradega (Rahul: 6-10 punkti 10-punkti skaalal, 18-24-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Leian, et mul on raske tegeleda minu elus esinevate oluliste probleemidega (Nõustun/nõustun täielikult, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

"Kui mul läheb elus midagi valesti, võtab üldjuhul kaua aega, enne kui asjad saavad jälle korda (Nõustun/nõustun täielikult, 18-24-aastased)" (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused veeta aega perekonnaga (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused mõjutada otsuseid perekonnas (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused saada abi keerulistes olukordades (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused tutvuda mõttekaaslastega oma kodukandis või internetis (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018