Üldine

Inimarengu indeks: indeks (189 riigi seas) (2017)
test
Allikas: UNDP

Inimarengu indeks (HDI) on riikide võrdlemisel kasutatav statistiline näitaja, mis võtab arvesse kolme tegurit: oodatav eluiga, haridus ja elatustase. Indeks võimaldab võrrelda inimeste elukvaliteeti erinevates riikides.
Inimarengu indeks: koht (189 riigi seas) (2017)
test
Allikas: UNDP

Inimarengu indeks (HDI) on riikide võrdlemisel kasutatav statistiline näitaja, mis võtab arvesse kolme tegurit: oodatav eluiga, haridus ja elatustase. Indeks võimaldab võrrelda inimeste elukvaliteeti erinevates riikides.
Noorte arengu indeks: indeks (102 riigis) (2017)
test
Allikas: European Youth Forum, Youth Progress Index

Noorte arengu indeks mõõdab, mil määral tagavad riigid noortele nende sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid vajadusi. See koosneb 12 komponendist ja 60 erinevast näitajast.
Noorte arengu indeks: koht (102 riigis) (2017)
test
Allikas: European Youth Forum, Youth Progress Index

Noorte arengu indeks mõõdab, mil määral tagavad riigid noortele nende sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid vajadusi. See koosneb 12 komponendist ja 60 erinevast näitajast.
0-14-aastaste elanike osakaal (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

15-24-aastaste elanike osakaal (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

60-aastaste ja vanemate elanike osakaal (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Keskmine vanus (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Vanus, mis jagab elanikkonna kahte arvuliselt võrdsetesse rühma,see tähendab, et pooled inimesed on nooremad kui keskmine vanus ja pooled vanemad.
Viljakuse näitaja (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Näitab keskmiselt naise poolt kogu elu jooksul sünnitatavat laste arvu eeldusel, et sündimuskäitumine jääb vaatlusaasta tasemele.
Oodatav eluiga (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Emigratsioon (15-24-aastased, 1 000 kohta) (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Kui rahul olete oma praeguse eluga üldiselt? (Rahul: 10-palli skaalal 6-10, 15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kui rahul Te oma eluga praegu olete? (10-palli skaalal, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Ma olen oma tuleviku suhtes optimistlik (nõustun/nõustun täielikult,18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016