Tervise-ja riskikäitumine

Naiste keskmine vanus esimese lapse sündimisel (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Elussünnid (emad vanuses 15-19, 10 000 kohta) (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Elussünnid (emad vanuses 15-24, 10 000 kohta) (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Legaalselt indutseeritud abordid (emad vanuses 15-24, 10 000 kohta) (2016)
test
Allikas: EUROSTAT

Kehamassiindeks (15-24-aastased): Alakaal (2014)
test
Allikas: EUROSTAT

Kehamassiindeks (KMI või BMI või Quetelet indeks) on suurus, mis väljendab inimese kehakaalu ja pikkuse suhet. Kehamassiindeksi leidmiseks jagatakse kehakaal kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites. Inimese kehakaalu/kehamassi loetakse tema pikkuse puhul normaalseks, kui kehamassiindeks on vahemikus 18,5 kuni 25. Alla 18,5 on juba alakaal.
Kehamassiindeks (15-24-aastased): Ülekaal või rasvumine (2014)
test
Allikas: EUROSTAT

Kehamassiindeks (KMI või BMI või Quetelet indeks) on suurus, mis väljendab inimese kehakaalu ja pikkuse suhet. Kehamassiindeksi leidmiseks jagatakse kehakaal kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites. Inimese kehakaalu/kehamassi loetakse tema pikkuse puhul normaalseks, kui kehamassiindeks on vahemikus 18,5 kuni 25. Üle 25 on juba ülekaal või rasvumine.
Surmajuhtumite arv suitsiidi tagajärjel (100 000 kohta, 15-19-aastased) (2010)
test
Allikas: EUROSTAT

Surmajuhtumite arv suitsiidi tagajärjel kirjeldab suremust kogu elanikkonna suhtes. Surmajuhtumite arv 100 000 elaniku kohta arvutatakse rahvastikus teatud perioodiks registreeritud surmajuhtumite arvu järgi, jagatuna sama perioodi rahvastikuga ja seejärel korrutatuna 100 000ga.
Surmajuhtumite arv suitsiidi tagajärjel (100 000 kohta, 20-24-aastased) (2010)
test
Allikas: EUROSTAT

Surmajuhtumite arv suitsiidi tagajärjel kirjeldab suremust kogu elanikkonna suhtes. Surmajuhtumite arv 100 000 elaniku kohta arvutatakse rahvastikus teatud perioodiks registreeritud surmajuhtumite arvu järgi, jagatuna sama perioodi rahvastikuga ja seejärel korrutatuna 100 000ga.
Sigarettide suitsetamine viimase 30 päeva jooksul (15-16-aastased) (2015)
test
Allikas: ESPAD

Alkoholi tarbimine viimase 30 päeva jooksul (15-16-aastased) (2015)
test
Allikas: ESPAD

Kanepi tarbimine korduvalt, pikema aja jooksul (15-16-aastased) (2015)
test
Allikas: ESPAD

Keelatud narkootikumide (va kanepitarbimine) tarbimine korduvalt, pikema aja jooksul (15-16-aastased) (2015)
test
Allikas: ESPAD

Inhalantide (liimid, bensiin, lahustid jt) tarbimine korduvalt, pikema aja jooksul (15-16-aastased) (2015)
test
Allikas: ESPAD

Hasartmängude mängimine viimase 12 kuu jooksul (15-16-aastased) (2015)
test
Allikas: ESPAD

Interneti kasutamine: terviseteabe otsimine (16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Iseenda hinnang oma tervisele (hea või väga hea; 16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Iseenda hinnang oma tervisele: Esitatud on küsimus, kuidas inimene üldiselt oma tervist tajub, kasutades ühte vastuste kategooriat, mis on väga hea / hea / rahulolev / halb / väga halb.
Iseenda hinnang oma tervisele (halv või väga halb; 16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Iseenda hinnang oma tervisele: Esitatud on küsimus, kuidas inimene üldiselt oma tervist tajub, kasutades ühte vastuste kategooriat, mis on väga hea / hea / rahulolev / halb / väga halb.
Iseenda hinnangul pandud tervisliku seisundi tõttu esinevad pikaajalised piirangud: mõni või raske (16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Kasutatud on üldist aktiivsuse piiranguindikaatorit (GALI), et jälgida tekkinuid piiranguid tegevustes. Piirang peaks kestma vähemalt viimase kuue kuu jooksul. Võimalikud on kolm vastusevarianti: "väga piiratud", "piiratud, kuid mitte tõsiseltvõetav" või "üldiselt mitte piiratud".
Pikaajalise/kroonilise haiguse või terviseprobleemiga noored vanuses 16-24 eluaastat (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Esitatud on küsimus, kas vastaja kannatab pikaajalise (vähemalt kuue kuu pikkuse) haiguse või terviseprobleemi all.
Tervislik kontroll iseenda soovil (16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Inimese enda hinnang selle kohta, kas ta vajab mingit kindlat tüüpi arstlikku läbivaatamist või ravi, kuid ei saanud või otsinud seda. EU-SILC kogub kahte liiki andmeid tervishoiuteenuste kohta: arstiabi ja hambaravi.
Viivitatud arsti külastamine raha säästmiseks (lükkus edasi või üldse ei ole läinud, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Olen tundnud masendust või olnud depressioonis (enamik ajast, koguaeg; 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Osalemine spordis või füüsilises tegevuses vähemalt üks kord nädalas (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused saada tervishoiuteenuseid (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused olla füüsiliselt aktiivne, teha sporti väljaspool kooli/ ülikooli (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused toituda tervislikult (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018