Eluase ja keskkond

Väga halbades tingimustes elavate noorte määr (15-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Üks peamisi näitajaid, mille alusel eluaseme kvaliteeti hinnatakse, on piisava elamispinna olemasolu eluruumis. Ülerahvastatuse määr näitab ülerahvastatud eluruumides elavate inimeste osakaalu, mis määratakse kindlaks leibkonna kasutuses olevate tubade arvu, leibkonna suuruse ning liikmete vanuse ja perekonnaseisu põhjal. Väga halbades tingimustes elavate inimeste määr on nende inimeste osakaal, kes elavad ülerahvastatud eluruumides, millel on samal ajal veel vähemalt üks eespool nimetatud tõsine puudus.
Kui rahul Te olete oma eluasemega (10-punkti skaalal, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Eluaseme probleemid: ruumipuudus (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kui rahul Te olete oma kohaliku piirkonnaga kui elukohana? (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kui noortesõbralik on Sinu arvates Sinu kodulinn/-vald? (Rahul 6-10 punkti; 18-24-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Raske juurdepääs puhke- või haljasaladele (pigem või väga keeruline; 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Ma tunnen end pimedal ajal üksi kõndides turvaliselt (Nõustun/nõustun täielikult, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kui rahul olete turvalisusega internetis/ sotsiaalvõrgustikus? (Rahul: 6-10 punkti 10-punkti skaalal, 15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Olen viimase 12 kuu jooksul puutunud internetis kokku ahistamisega (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Hinnake palun oma võimalusi veeta aega sõpradega (On olemas suurepärased/kõik võimalused)(15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018