Materiaalne heaolu

Samaväärselt kasutatava tulu Gini koefitsient (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Gini koefitsient ehk Gini kordaja on ühiskonna tulude jaotuse ebavõrdsuse näitaja. Mida suurem on Gini koefitsient, seda ebavõrdsem on tulude jaotus.
Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevad 15-24-aastased noored (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Vaesuse ohus olevad 15-24-aastased noored (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Lõpp-punkt: 60% keskmise ekvivalentsest sissetulekust pärast sotsiaaltoetusi
Materiaalse ja sotsiaalse tõrjutuse määr (15-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

"Materiaalne puudus" hõlmab majandusliku pinge, kestvuskaupade, eluasemepuuduse ja eluruumi keskkonna näitajaid.
Raske materiaalse puuduse määr 15-24-aastaste noorte seas (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Määratlus: elanikkonna protsent, kes ei saa endale lubada vähemalt nelja järgmistest üheksast punktist: 1) maksta oma renti, hüpoteeki või kommunaalmaksed; 2) hoida oma kodu piisavalt soojas; 3) katta ootamatuid kulusid 4) korrapäraselt süüa liha või valke; 5) puhkama minna; või ei saa endale osta: 6) TV 7) külmik, 8) auto 9) telefon.
Kui rahul Te olete oma sissetulekutega (stipendium/ palk/ taskuraha)? (Rahul: 6-10 punkti 10-punkti skaalal, 15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kui rahul Te olete oma praeguse elustandardiga? (Keskmine: 1-10, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Minu leibkonnas on raskusi tulla ots otsaga kokku tulla (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Ma ei saa endale lubada iga‐aastast kodust eemal veedetud nädalapikkust puhkust (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Ma ei saa osta pigem uusi kui kasutatud riideid (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Ma ei saa soovi korral tarvitada toiduks ülepäeviti loomaliha, kanaliha või kala (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Viimase 12 kuu jooksul ei ole minu leibkond suutnud tähtaegselt tasuda mõnda kommunaalmaksu (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Viimase 12 kuu jooksul ei ole minu leibkond suutnud tagasi maksta laenatud raha sõpradelt või sugulastelt (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kui mures Te olete, et vanaduspäevil ei ole Teie sissetulek piisav? (10-punkti skaalal, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Tajutav pinge vaeste ja rikaste inimeste vahel (mõned või palju pingeid, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Tajutav pinge erinevate rassiliste ja etniliste rühmade vahel (mõned või palju pingeid, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Tajutav pinge erinevate seksuaalsete suundumustega inimeste vahel (mõned või palju pingeid, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused olla tulevikus edukas (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused olla tulevikus majanduslikult edukas (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018