Osalus

Vanuse alampiir valimistel kandideerimisel
test
Allikas: National legislation

Vanuse alampiir riiklikel valimistel hääletamiseks
test
Allikas: National legislation

Vanuse alampiir kohalikel valimistel hääletamiseks
test
Allikas: National legislation

Noored vanuses 16-24, kes ei saa endale lubada regulaarselt vabaaja veetmise võimalusi (2015)
test
Allikas: EUROSTAT

Interneti kasutamine: osalemine veebipõhistel konsultatsioonidel või hääletamisel, et avaldada oma arvamust kodaniku- või poliitilistes küsimustes (nt linnaplaneerimine, petitsiooni allkirjastamine) (16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Interneti kasutamine: avalike või poliitiliste küsimuste kohta arvamuse avaldamine veebisaitide kaudu (nt blogid, sotsiaalsed võrgustikud jne) (16-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Noored vanuses 16-24, kes kasutavad internetti avalike asutustega suhtlemiseks (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Kultuuri- või meelelahutusüritus (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Keskkonna puhastamine (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Huviring, -kool (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Mittetulundusühing (MTÜ)(2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Poliitiline partei (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Noorteorganisatsioon (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Kooli/ülikooli üritus (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Vabatahtlik tegevus (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Noorteprojekt (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Noortekeskus, -klubi (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - (Üli)õpilasesindus, -kogu 2018
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Noortekogu (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Projektikonkurss (äri-, sotsiaalprojektid jne) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Kunstiline tegevus (koor, tantsimine, bänd jne) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Reisimine kodumaal (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Reisimine välismaal (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kas Sa oled eelmisel aastal mõnes järgmises tegevuses osalenud või grupi tegevuses kaasa löönud (osalejana, korraldajana, vaatajana, külastajana)? - Kursused, seminarid, koolitused, täiendõpe (sh internetis) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Oma igapäevaelus on mul harva aega teha asju, mida ma tõeliselt naudin (Nõustun/nõustun täielikult, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Rahulolu sellega, kuidas demokraatia minu elukohajärgses riigis toimib? (10-punkti skaalal, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kirjutasin alla petitsioonile, k.a e‐posti või on‐line‐petitsioonile viimase 12 kuu jooksul (18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused tegeleda hobidega, mis mulle huvi pakuvad (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused veeta oma vaba aega nii nagu mina seda soovin (15-25-aastased)(2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused osaleda kultuuri- või meelelahutusüritustel (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused reisida, avastada teisi kultuure ja riike (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused tegeleda kunstiliste tegevustega (tantsimine, laulmine, maalimine jms) (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused osaleda mittetulundusühingute või valitsusväliste organisatsioonide tegevuses (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused osaleda poliitiliste organisatsioonide ja erakondade tegevuses (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused osaleda noorteorganisatsioonide tegevustes (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused osaleda noortele korraldatud projektides ja tegevustes (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused teha vabatahtlikku tööd (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused osaleda kohaliku omavalitsuse otsuste kujunemisprotsessis (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused osaleda kooli või ülikooli otsuste kujunemisprotsessis (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused saada usaldusväärset ja objektiivset teavet sündmuste kohta riigis ja maailmas (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused väljendada vabalt oma arvamust, otsuseid, uskumusi (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mõeldes füüsilisele juurdepääsule, siis mul on raskusi pääseda kinno, teatrisse, kultuurikeskusesse (pigem või väga raske; 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016