Uuringu aruanne

„Erasmus+: Youth in Action“ strateegilise koostööprojekti  „(RE)SEARCHING FOR QUALITY OF LIFE OF YOUNG PEOPLE IN BALTICS” (nr 2017-2-LV02-KA205-001657) raames on Läti Lastekaitse Võrgustik, Excolo Latvia Ltd ning partneritena Ziburio Fondas (Leedu), MTÜ Lastekaitse Liit ja Web Multishop Company OÜ (Eesti) välja töötanud ja piloteerinud indikaatorite süsteemi noorte heaolu hindamiseks, mis võimaldab Baltimaades elavate noorte heaolu regulaarset ja rahvusvaheliselt võrreldavat hindamist ning Baltimaade indikaatorite hindamist rahvusvahelisel skaalal. Siit leiate uuringu lõpparuande ja uuringu analüüsi