Apie projektą

Erasmus+ programos Veiklaus jaunimo strateginės partnerystės projektas „Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ ((Re)searching for quality of life of young people in Baltics; projekto Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) įgyvendintas per 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d. laikotarpį. Projektą vykdė Latvijos nevyriausybinė organizacija „Latvian Child Welfare Network” (Latvijos vaiko gerovės tinklas), partnerystėje su nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos „Žiburio” labdaros ir paramos fondu ir Estijos „Estonian Union for Child Welfare” (Estijos sąjunga vaiko gerovei) bei Estijos įmone „Web Multishop Company OÜ”.

Projekto metu:

  1. sukurta Baltijos jaunimo tyrėjų platforma, kurios pagalba siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp Baltijos šalyse dirbančių jaunimo tyrėjų;
  2. sukurta ir išbandyta jaunimo gerovės stebėsenos rodiklių sistema, kuri leistų reguliariai vertinti ir tarptautiniu mastu palyginti jaunų žmonių gerovę Baltijos šalyse, o taip pat atlikti Baltijos šalių rodiklių vertinimą tarptautiniu mastu;
  3. sukurta internetinė svetainė www.YouthPitStop.com, skirta jaunimo sričiai, kaip keitimosi informacija, duomenimis ir patirtimi šaltinis visiems dirbantiems jaunimo reikalų srityje (politikos formuotojams, jaunimo tyrėjams, jaunimo reikalų specialistams, jaunimo darbuotojams ir kt.).

Bendras projekto biudžetas – 144 244 EUR.

Projekto partneriai:

Latvian Child Welfare Network (Latvijos vaiko gerovės tinklas)tai 2014 metais Latvijoje įkurta nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra prisidėti prie visuomenės nuomonės ir politikos formavimo, siekiant pagerinti vaikų gerovės ir vaiko teisių padėtį Latvijoje.

http://www.bernulabklajiba.lv/

https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/

Excolo Latvia Ltd yra Latvijoje įsteigta įmonė, kuri specializuojasi socioekonominių bei socialinių tyrimų ir projektų rengime ir įgyvendinime, tokiose srityse kaip švietimas, jaunimo politika, kultūra, kūrybinė pramonė, ekonomika ir regioninė plėtra, glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir vietos institucijomis.

Žiburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) yra 2014 metais Lietuvoje įsteigta nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinė veikla yra tiesioginių paslaugų, paramos ir palaikymo teikimas vaikams, likusiems be tėvų globos bei jų globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kitiems šeimos nariams, o taip pat asmenims, svarstantiems globos (rūpybos) ar įvaikinimo galimybę.

http://ziburio-fondas.lt/

https://www.facebook.com/ziburiofondas/

Estonian Union for Child Welfare (Estijos sąjunga vaiko gerovei) įsteigta 1988 metais ir yra viena ilgiausiai veikiančių bei didžiausių ne pelno siekiančių organizacijų Estijoje, kurios tikslas – padėti užtikrinti vaiko teises ir kurti vaikams palankią visuomenę.

https://www.lastekaitseliit.ee

https://www.facebook.com/Lastekaitseliit/

Web Multishop Company yra Estijos informacinių technologijų kompanija, kuri specializuojasi modernių internetinių platformų ir interneto svetainių kūrime.

http://www.webmultishop.com/

https://www.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Web-Multishop-Company-LLC-154521724727459/