Ataskaita

Erasmus+ strateginės partnerystės projekto jaunimo srityje “Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) rėmuose, Latvijos vaiko gerovės tinklas (Latvian Child Welfare Network) ir „Excolo Latvia Ltd“ bendradarbiaudamos su partneriais Estijos vaiko gerovės sąjunga (Estonian Union for Child Welfare) ir Lietuvos Žiburio Fondu sukūrė ir išbandė jaunimo gerovės rodiklių rinkinį, leidžiantį reguliariai ir tarptautiniu mastu palyginti jaunų žmonių gerovę Baltijos šalyse, taip pat atlikti Baltijos šalių rodiklių vertinimą tarptautiniu mastu. Čia rasite galutinę tyrimo ataskaitą, taip pat analitinię tyrimo santrauką.