Metodologija

Šiose metodologinėse gairėse apžvelgiama jaunimo gerovės stebėsenos rodiklių rengimo eiga ir kontekstas, taip pat pateikiamas praktinis vadovas, kaip naudoti įvairius duomenų ir informacijos šaltinius, taikant stebėsenos rodiklius nacionaliniu, regioniniu ir (ar) vietos (savivaldybės) lygmeniu.