Švietimas ir mokymasis

20-24 metų jauni žmonės, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Vidurinis išsilavinimas arba netretinis po vidurinio išsilavinimas ir tretinis išsilavinimas (3-8 lygiai).
18-24 metų jauni žmonės anksti palikę ugdymo ir mokymo sistemą (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Anksti palikę ugdymo ir mokymo sistemą asmenys – tai 18–24 metų amžiaus gyventojų, įgijusių daugiausiai pagrindinį (lower secondary) išsilavinimą ir toliau niekur nesimokančių ar nedalyvaujančių mokymuose, procentas. Rodiklio skaitiklis nurodo 18–24 metų amžiaus asmenis, kurie atitinka šias dvi sąlygas: a) jų aukščiausias išsilavinimo lygis pagal Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED) 2011 m. redakciją yra 0, 1 arba 2 lygis (ISCED 1997: 0, 1, 2 arba 3C) ir b) keturias savaites iki tyrimo šie asmenys niekur nesimokė ar nedalyvavo jokiuose mokymuose (nei pagal formalias, nei neformalias programas). Vardiklis bendrame gyventojų skaičiuje apima to paties amžiaus grupės respondentus, išskyrus tuos, kurie neatsakė į klausimus „sėkmingai užbaigto aukštojo išsilavinimo ar mokymo lygis“ ir „dalyvavimas švietime ir mokymuose“.
15 metų jauni žmonės, kuriems būdingi žemi akademiniai pasiekimai beveik visuose dalykuose (gamtos mokslai, skaitymas ir matematika) (2015)
test
Informacijos šaltinis: OECD, PISA 2015

15 metų jauni žmonės, kuriems būdingi aukščiausi akademiniai pasiekimai bent viename iš dalykų (gamtos mokslai, skaitymas ir matematika)(2015)
test
Informacijos šaltinis: OECD, PISA 2015

Dažnai patyčias patiriantys moksleiviai (15 metų amžiaus asmenys) (2015)
test
Informacijos šaltinis: OECD, PISA 2015

Dažnai patyčias patiriantis moksleivis laikomas tokiu tuo atveju, jei jis/ji patenka į 10% patyčių paplitimo indeksą tarp visų šalių / ekonomikų.
Kiek esi patenkintas savo mokslais? (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Mokymai ar kursai, nesusiję su darbu, per pastaruosius 12 mėnesių, įskaitant internetinius kursus (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Naudojimasis internetu: mokymasis / kursai internetu (bet kokia tema) (16-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Turiu pakankamas arba visas galimybes gauti tokį išsilavinimą, kokio noriu (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes tobulėti, dalyvauti įvairiuose kursuose, mokymuose, seminaruose (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018