Darbas ir verslumas

Jaunimo užimtumas (15-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Jaunimo nedarbo lygis (15-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) ilgalaikio nedarbo lygis (12 mėnesių ar ilgiau neturintys darbo) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Niekur nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys 15-24 metų amžiaus jauni žmonės (NEET lygis) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Niekur nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių 15-24 metų amžiaus jaunų žmonių (NEET) rodiklis atitinka tam tikros amžiaus grupės ir lyties gyventojų procentą, kurie nedirba ir nedalyvauja švietime bei mokymuose. Indikatoriaus skaitiklis yra susijęs su asmenimis, kurie atitinka šias dvi sąlygas: a) nėra įdarbinti (t.y., bedarbiai arba neaktyvūs pagal Tarptautinės darbo organizacijos apibrėžimą) ir b) nėra įgiję jokio išsilavinimo ar užbaigę mokymų (nei pagal formaliojo, nei neformaliojo mokymo programas) per paskutines keturias savaites iki tyrimo pradžios. Bendrame gyventojų skaičiuje, vardiklis apima to paties amžiaus grupės ir lyties asmenis, išskyrus respondentus, kurie neatsakė į klausimą „dalyvavimas įprastiniame (formaliojo) švietimo ir mokymo procese“. Atsižvelgiant į tai, kad trūksta atsakymų, susijusių su kintamuoju „dalyvavimas švietime ir mokyme" arba „išsilavinimo lygis“, tam tikri NEET normų suskirstymai gali neatitikti bendro NEET lygio, būdingo tam tikrai amžiaus grupei ir lyčiai.
Kiek esi patenkinta(-s) savo dabartiniu darbu? (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Iš dirbančiųjų respondentų.
Turiu pakankamas arba visas galimybes pasirinkti profesiją / užsiėmimą, kuris man patinka (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes rasti darbą, kuris man patinka (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes verstis verslu (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018