Bendra

Žmogaus socialinės raidos indeksas: Indeksas (tarp 189 šalių) (2017)
test
Informacijos šaltinis: UNDP

Žmogaus socialinės raidos indeksas (ŽSRI) yra bendras rodiklis, kuriuo matuojami vidutiniai šalies laimėjimai atsižvelgiant į tris pagrindinius žmogaus socialinės raidos komponentus: ilgas ir sveikas gyvenimas; žinios, kurias liudija suaugusiųjų raštingumo lygis ir geras gyvenimo lygis, kurį liudija bendrasis vidaus produktas (BVP). Prieš apskaičiuojant ŽSRI, turi būti nustatomas kiekvieno minėtojo komponento rodiklis. Tuomet ŽSRI yra apskaičiuojamas kaip paprastasis trijų komponentų rodiklių vidurkis.
Žmogaus socialinės raidos indeksas: Vieta (tarp 189 šalių) (2017)
test
Informacijos šaltinis: UNDP

Žmogaus socialinės raidos indeksas (ŽSRI) yra bendras rodiklis, kuriuo matuojami vidutiniai šalies laimėjimai atsižvelgiant į tris pagrindinius žmogaus socialinės raidos komponentus: ilgas ir sveikas gyvenimas; žinios, kurias liudija suaugusiųjų raštingumo lygis ir geras gyvenimo lygis, kurį liudija bendrasis vidaus produktas (BVP). Prieš apskaičiuojant ŽSRI, turi būti nustatomas kiekvieno minėtojo komponento rodiklis. Tuomet ŽSRI yra apskaičiuojamas kaip paprastasis trijų komponentų rodiklių vidurkis.
Jaunimo pažangos indeksas: Indeksas (tarp 102 šalių) (2017)
test
Informacijos šaltinis: European Youth Forum, Youth Progress Index

Jaunimo pažangos indeksas rodo, kokiu mastu šalys tenkina jaunų žmonių socialinius ir aplinkos poreikius. Šis indeksas apima apie 12 komponentų ir 60 skirtingų rodiklių, susijusių su pagrindiniais žmogaus poreikiais, gerove, vystymosi galimybėmis, ir rodo santykinę valstybių pažangą.
Jaunimo pažangos indeksas: Vieta (tarp 102 šalių) (2017)
test
Informacijos šaltinis: European Youth Forum, Youth Progress Index

Jaunimo pažangos indeksas rodo, kokiu mastu šalys tenkina jaunų žmonių socialinius ir aplinkos poreikius. Šis indeksas apima apie 12 komponentų ir 60 skirtingų rodiklių, susijusių su pagrindiniais žmogaus poreikiais, gerove, vystymosi galimybėmis, ir rodo santykinę valstybių pažangą.
0-14 metų amžiaus gyventojų dalis (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

15-24 metų amžiaus gyventojų dalis (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

60 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Vidutinis gyventojų amžius (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Amžius, kuris suskirsto gyventojus į dvi pagal skaitinę išraišką lygias grupes, t.y., pusė žmonių yra jaunesni už medianą, o pusė – vyresni.
Gimstamumo rodiklis (2016)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Rodiklis apibrėžia vidutinį gyvų gimusiųjų vaikų skaičių, kurį moteris pagimdytų per visą savo reproduktyvų gyvenimo laikotarpį, jeigu ji sulauktų 50 metų amžiaus ir kiekvienoje amžiaus grupėje išliktų duotų metų gimstamumo rodiklis.
Vidutinė gyvenimo trukmė (2016)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Emigracija (tarp 15-24 metų amžiaus gyventojų; 1 tūkst. gyventojų) (2016)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Kiek bendrai esi patenkinta(-s) savo dabartiniu gyvenimu? (patenkintas; nuo 6 iki 10 (dešimtbalėje vertinimo sistemoje); 15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kiek esi patenkinta(-s) savo gyvenimu pastarosiomis dienomis? (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Esu optimistiška(-s) savo ateities atžvilgiu (sutinku arba visiškai sutinku; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016