Būstas ir aplinka

Dideles būsto problemas patiriantys asmenys (15-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Rodiklis susijęs su didelėmis būsto problemomis yra apibrėžiamas kaip procentas gyventojų, gyvenančių būste, kuris laikomas perpildytu, ir tuo pačiu, jam yra būdinga bent viena papildoma problema. Būsto problemos – tai rodiklis, susijęs su nepakankamais patogumais, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į tuos namų ūkius, kuriuose teka stogas, nėra vonios/dušo ir tualeto viduje, arba būstas, kuris laikomas pernelyg tamsiu.
Kiek esi patenkinta(-s) savo būstu? (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Problemos, susijusios su būstu: erdvės trūkumas (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kiek esi patenkinta(-s) savo gyvenamosios vietos aplinka? (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kiek draugiškas yra tavo miestas/savivaldybė jauniems žmonėms? (pasitenkinimo lygis nuo 6 iki 10 dešimtbalėje sistemoje; 15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Sunkumai, susiję su galimybe naudotis laisvalaikio ar žaliosiomis erdvėmis (sudėtinga arba labai sudėtinga; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Jaučiuosi saugi(-us), kai einu viena(-s) sutemus (sutinku arba visiškai sutinku; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kiek esi patenkinta(-s) savo saugumu internete, socialiniuose tinkluose (pasitenkinimo lygis nuo 6 iki 10 dešimtbalėje sistemoje; 15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Asmenys, per pastaruosius 12 mėnesių patyrę priekabiavimą internete (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016