Ainsaar, M. (2016). Noorte füüsilise ja vaimse vägivalla kogemused. Soo, K.; Lukk, M.; Ainsaar, M.; Beilmann, M.; Sammul, M.; Tamm, G.; Espenperg, K.; Murakas, R.; Arak, T.; Aksen, M.; Vahaste-Pruul, S.; Kutsar, D. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalne väärkohtlemise leviku uuring (55−61). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>