Dibou, Tanja (2015). Moslemi noorte identiteet ja kultuurilised eripärad: miks ja mida peaks noorsootöötaja teadma moslemist? Tiia Õun, Ilona-Evelyn Rannala (Toim.). noorsootöö eriala artiklite kogumik “EESTI NOORSOTÖÖ MUUTUSTES. Artiklite kogumik” (83−97). Tallinn: Tallinn Pedagogical University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>