Nurmik, A. (2017) Kaasava hariduse rakendumine ja suundumused käitumisprobleemidega hariduslike erivajadustega laste osas Jõgevamaal aastatel 2010-2016. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, eripedagoogika valdkond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>