Soo, K. (2016). Seksuaalvägivallaga seotud hoiakud. Lukk, M.; Sammul, M. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (34−42). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud; 21).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>