Dzīves kvalitāte
Kā jūtas jaunieši mūsu valstī? Kādi ir būtiskākie jauniešu dzīves kvalitātes rādītāji? Kā mūsu valsts jaunieši izskatās starptautiskā salīdzinājumā?
Uzzināt vairāk