Nodarbinātība & Uzņēmējdarbība

Nodarbināto 15-24 gadīgo jauniešu īpatsvars (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

15-24 gadīgo jauniešu bezdarba rādītājs (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Ilgstošā bezdarba (12 mēneši un vairāk) rādītājs 15-24 gadīgo jauniešu vidū (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

15-24 gadīgo jauniešu NEET rādītājs (nemācās, nestrādā) (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, tai skaitā kursos, semināros, apmācībās u.tml.
Cik apmierināts esat ar savu pašreizējo darbu? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

No tiem, kuri ir nodarbināti.
Man ir visas vai lielas iespējas izvēlēties profesiju/nodarbošanos, kura man pašam patīk (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas atrast darbu, kas man patīk (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018