Vispārīgi rādītāji

Tautas attīstības indekss: Indekss (189 valstu vidū) (2017)
test
Datu avots: UNDP

Tautas attīstības indeksa (angļu valodā – Human Dvelopment Index) mērīšanā izmanto šādus kritērijus: paredzamais mūža ilgums no dzimšanas brīža, izglītības līmenis, reālais iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju. Augsts TAI: 0.800 un virs; vidējs TAI: 0.500 – 0.799; zems TAI: zem 0.500.
Tautas attīstības indekss: Vieta ranžējumā (189 valstu vidū) (2017)
test
Datu avots: UNDP

Tautas attīstības indeksa (angļu valodā – Human Dvelopment Index) mērīšanā izmanto šādus kritērijus: paredzamais mūža ilgums no dzimšanas brīža, izglītības līmenis, reālais iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju. Augsts TAI: 0.800 un virs; vidējs TAI: 0.500 – 0.799; zems TAI: zem 0.500.
Jaunatnes progresa indekss: Indekss (102 valstu vidū) (2017)
test
Datu avots: European Youth Forum, Youth Progress Index

Jaunatnes progresa indekss rāda, cik sekmīgi valstis nodrošina jauniešu sociālās un attīstības vajadzības. Indekss iekļauj 12 tematiskās sadaļas ar kopumā 60 dažādiem indikatoriem.
Jaunatnes progresa indekss: Vieta ranžējumā (102 valstu vidū) (2017)
test
Datu avots: European Youth Forum, Youth Progress Index

Jaunatnes progresa indekss rāda, cik sekmīgi valstis nodrošina jauniešu sociālās un attīstības vajadzības. Indekss iekļauj 12 tematiskās sadaļas ar kopumā 60 dažādiem indikatoriem.
0-14 gadīgo īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

15-24 gadīgo īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

60 un vairāk gadīgo īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Iedzīvotāju mediānais vecums (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Vecums, pie kura puse iedzīvotāju ir jaunāki par konkrēto vecumu, bet otra puse - vecāki.
Summārais dzimstības koeficients (2016)
test
Datu avots: EUROSTAT

Summārais dzimstības koeficients ir vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina gada līmenī.
Paredzamais mūža ilgums (2016)
test
Datu avots: EUROSTAT

Emigrācija (vecums 15-24; uz 1 000 iedzīvotāju vecuma grupā) (2016)
test
Datu avots: EUROSTAT

Cik apmierināts esi ar savu pašreizējo dzīvi kopumā? (Apmierināts, 6-10 10-punktu skalā; vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Cik apmierināts esat ar savu dzīvi? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Es optimistiski raugos uz savu nākotni (Pilnībā vai drīzāk piekrīt; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016