Materiālā & Sociālā labklājība

Džini koeficients (0-100) (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Raksturo ienākumu nevienlīdzību. Tas variē no 0 līdz 100. Džini koeficients ir 0, ja pastāv absolūta ienākumu vienlīdzība (t. i., visiem iedzīvotājiem ir vienādi ienākumi), bet, jo vairāk tas tuvojas 100, jo lielāka ir ienākumu nevienlīdzība.
15-24 gadīgie jaunieši, kas pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

15-24 gadīgie jaunieši, kas pakļauti nabadzības riskam (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

60% no rīcībā esošo ienākumu mediānas pārrēķinātas uz ekvivalento patērētāju skaitu mājsaimniecībā.
Materiāli vai sociāli nenodrošināto 15-24 gadīgo jauniešu īpatsvars (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Materiālā vai sociālā nenodrošinātība iekļauj tādus indikators kā ienākumu nepietiekamība, nespēja iegādāties ilgstošas lietošanas preces, slikti sadzīves apstākļi.
Trūcīgo 15-24 gadīgo jauniešu īpatsvars (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Iedzīvotāji, kuri nevar atļauties vismaz 4 no šīm 6 kategorijām: samaksāt par īri, kredītu vai rēķiniem; mājokļa apkure; negaidītu izdevumu segšana; regulāri uzturā lietot gaļu vai proteīnus; doties atvaļinājumā; iegādāties televizoru; iegādāties ledusskapi; iegādāties auto, iegādāties telefonu.
Cik apmierināts esi ar saviem ienākumiem (stipendija/ alga/ pabalsti)? (Apmierināts, 6-10 10-punktu skalā; vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Cik apmierināts esat ar savu pašreizējo dzīves līmeni? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Problemātiski mājsaimniecībā "savilkt galus kopā" (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Nevar atļauties katru gadu nedēļu ilgas brīvdienas ārpus mājas (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Nevar atļauties iegādāties jaunu, nevis lietotu apģērbu (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Nevar atļauties maltīti ar gaļu, vistu vai zivīm katru otro dienu, ja Jūs to vēlētos (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Mājsaimniecība pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi komunālo pakalpojumu rēķinu parādos (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Mājsaimniecība pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi parādos, kas saistīti ar neoficiāliem aizņēmumiem no draugiem vai radiem (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Cik lielā mērā Jūs uztrauc, ka Jūsu ienākumi vecumdienās nebūs pietiekami? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Cik saspīlētas, pēc Jūsu domām, ir attiecības mūsu valstī starp nabadzīgiem un bagātiem cilvēkiem? (Ļoti vai mazliet saspīlētas; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Cik saspīlētas, pēc Jūsu domām, ir attiecības mūsu valstī starp dažādas rases un etniskajām grupām? (Ļoti vai mazliet saspīlētas; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Cik saspīlētas, pēc Jūsu domām, ir attiecības mūsu valstī starp cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālo orientāciju? (Ļoti vai mazliet saspīlētas; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Man ir visas vai lielas iespējas gūt/sasniegt panākumus dzīvē (vecums 15-25)(2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas gūt materiālos, finansiālos panākumus dzīvē (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018