Līdzdalība

Minimālais vecums, kad persona var tikt ievēlēta
test
Datu avots: National legislation

Balsstiesību vecums parlamenta vēlēšanās
test
Datu avots: National legislation

Balsstiesību vecums pašvaldību vēlēšanās
test
Datu avots: National legislation

16-24 gadīgo īpatsvars, kuri nevar atļauties regulāri piedalīties brīvā laika aktivitātēs (2015)
test
Datu avots: EUROSTAT

16-24 gadīgo jauniešu īpatsvars, kas ir izmantojuši interneta konsultācijas vai balsošanu sabiedriskos vai politiskos jautājumos (pilsētvides plānošana, petīciju parakstīšana u.c.) (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

16-24 gadīgo jauniešu īpatsvars, kas sociālajos tīklos, blogos vai citur internetā publicē viedokļus par sabiedriskiem vai politiskiem jautājumiem (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

16-24 gadīgo jauniešu īpatsvars, kas internetā ir sazinājušies ar valsts iestādēm (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Kultūras un izklaides pasākumi (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Vides sakopšanas talkas (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Interešu pulciņi, klubi (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Nevalstiskās organizācijas (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Politiskās partijas (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Jaunatnes organizācijas (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Skolas/Augstskolas pasākumi (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Brīvprātīgais darbs (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Jauniešu projekti (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Jauniešu centri/klubi (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Skolēnu/studentu parlaments/pašpārvalde (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Jauniešu dome (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Projektu konkursi (uzņēmējdarbībai, sociāliem projektiem u.tml.) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Mākslinieciskā pašdarbība, amatiermāksla (koris, deju kolektīvi, mūzikas kolektīvi u.tml.) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Ceļošana mūsu valstī (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Ceļošana ārvalstīs (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies šādās aktivitātēs? (vecums 15-25) - Kursi, semināri, apmācības, tālākizglītība (tai skaitā internetā) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Savā ikdienas dzīvē man reti ir laiks darīt to, ko patiešām vēlos (Pilnībā vai drīzāk piekrīt; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kopumā, cik apmierināts esat ar to, kā mūsu valstī darbojas demokrātija? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Pēdējo 12 mēnešu laikā ir parakstījis petīciju, ieskaitot e‐pasta vai tiešsaistes petīciju (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Man ir visas vai lielas iespējas nodarboties ar vaļaspriekiem, kuri man patīk (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas pavadīt brīvo laiku tā, kā es to vēlos (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas ceļot, iepazīt citas kultūras, valstis (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas iesaistīties amatiermākslas kolektīvos, mākslinieciskajā pašdarbībā (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas iesaistīties nevalstisko organizāciju darbībā (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas iesaistīties politisko organizāciju, partiju darbībā (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas iesaistīties jauniešu/jaunatnes organizāciju darbībā (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas piedalīties jauniešu projektos un aktivitātēs (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas veikt brīvprātīgo darbu (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas ietekmēt savas pašvaldības lēmumus (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas ietekmēt lēmumus savā skolā/augstskolā (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas saņemt uzticamu, objektīvu informāciju/ ziņas par notikumiem valstī un pasaulē (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas brīvi paust savu viedokli, vērtējumu, uzskatus (vecums 15-25)s (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Grūtības piekļūt kino, teātrim, kultūras centram (fiziskās pieejamība, attāluma, darba laika vai citu iemeslu dēļ) (Ļoti vai diezgan grūti; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016