Jaunatnes politika
Kā attīstījusies jaunatnes politika Baltijas valstīs? Kā normatīvos tiek definēta jauniešu mērķgrupa? Kādi ir būtiskākie jaunatnes politikas mērķi un pasākumi?
Uzzināt vairāk