Materialinė gerovė

Gini koeficientas pagal disponuojamąsias ekvivalentines pajamas (0-100) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Gini koeficientas tai išvestinis ekonominis rodiklis, skirtas pajamų pasiskirstymo (ne)tolygumui šalyje atspindėti. Kai Gini koeficientas lygus „0“, tai žymi visišką pajamų lygybę, kai visi uždirba lygiai tiek pat. Kai Gini koeficientas lygus „100“, tai reiškia absoliučią nelygybę, kai vienas žmogus uždirba visas šalies pajamas.
Jauni žmonės, kuriems kyla skurdo arba socialinės atskirties rizika (15-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Jauni žmonės, kuriems kyla skurdo rizika (15-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Ribinis taškas: kai pajamos mažesnės už 60 procentų ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos (po socialinių išmokų).
Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis (15-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

„Materialinis nepriteklius“ apima rodiklius, susijusius su ekonomine įtampa, nepakankamu apsirūpinimu ilgalaikio vartojimo prekėmis, būsto trūkumu ir nepakankamomis gyvenimo sąlygomis.
Sunkaus materialinio nepritekliaus lygis (15-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Apibrėžimas: procentas gyventojų, kurie negali sau leisti bent keturių iš šių devynių dalykų: 1) laiku sumokėti būsto nuomos, hipotekos paskolos ir (arba) komunalinių mokesčių; 2) pakankamai šildyti būstą; 3) apmokėti nenumatytų išlaidų; 4) kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio baltyminio maisto; 5) vieną savaitę per metus atostogauti ne namuose; arba negali sau leisti nupirkti: 6) spalvoto televizoriaus; 7) šaldytuvo; 8) automobilio; 9) telefono.
Kiek esi patenkinta(-s) savo pajamomis (stipendija / darbo užmokestis / išmokos)? (pasitenkinimo lygis nuo 6 iki 10 dešimtbalėje sistemoje; 15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Kiek esi patenkinta(-s) savo dabartiniu gyvenimo lygiu? (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Sunkumai namų ūkyje suduriant galą su galu (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Asmenys, kurie negali sau leisti savaitės trukmės kasmetinių atostogų ne namuose (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Asmenys, kurie negali sau leisti nusipirkti naujų, o ne dėvėtų drabužių (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Asmenys, kurie negali sau leisti kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies, vištienos, jei to norėtų (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Namų ūkiai, kurie per pastaruosius 12 mėnesių turėjo įsiskolinimų už komunalines paslaugas (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Namų ūkiai, kurie per pastaruosius 12 mėnesių turėjo pradelstų įsiskolinimų, susijusių su neoficialiomis paskolomis, pvz., iš draugų ar artimųjų (18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kiek nerimauji dėl to, kad tavo pajamos senatvėje bus nepakankamos? (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Suvokiama įtampa tarp neturtingų ir turtingų žmonių (tam tikra įtampa arba daug įtampos; 18–24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Suvokiama įtampa tarp skirtingų rasinių ir etninių grupių (tam tikra įtampa arba daug įtampos; 18–24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Suvokiama įtampa tarp skirtingos seksualinės orientacijos asmenų (tam tikra įtampa arba daug įtampos; 18–24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Turiu pakankamas arba visas galimybes turėti sėkmingą gyvenimą (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes pasiekti materialinę, finansinę sėkmę gyvenime (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018