Dalyvavimas

Amžius, nuo kurio asmuo gali būti kandidatu rinkimuose
test
Informacijos šaltinis: National legislation

Amžius, nuo kurio asmuo gali balsuoti nacionaliniuose rinkimuose
test
Informacijos šaltinis: National legislation

Amžius, nuo kurio asmuo gali balsuoti savivaldos rinkimuose
test
Informacijos šaltinis: National legislation

Asmenys, kurie negali sau leisti reguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklose (16-24 metų amžiaus asmenys) (2015)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Naudojimasis internetu: dalyvavimas konsultacijose internetu arba balsavimas, susijęs su pilietinių ir politinių klausimų sprendimu (pvz., miesto planavimo klausimai, peticijos pasirašymas) (16-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Naudojimasis internetu: nuomonės reiškimas pilietiniais ar politiniais klausimais įvairiose svetainėse (pvz., tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose ir pan.) (16-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Asmenys, kurie naudojasi internetu bendravimui su valdžios institucijomis (16-24 metų amžiaus asmenys) (2017)
test
Informacijos šaltinis: EUROSTAT

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Kultūriniai ir pramoginiai renginiai (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Veiklos, susijusios su aplinkos tvarkymu (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Pomėgių grupės, interesų klubai (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Nevyriausybinės organizacijos (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Politinės partijos (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Jaunimo organizacijos (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Mokykliniai/universiteto renginiai (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Savanorystė (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Jaunimo projektai (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Jaunimo centrai/klubai (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Mokinių/studentų parlamentas/savivalda (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Jaunimo taryba (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Projektų kvietimai (verslo, socialiniai projektai ir kt.) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Meninė veikla, mėgėjų menas (choras, šokių grupės, muzikos grupės ir t.t.) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Kelionės po savo šalį (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Kelionės į užsienio šalis (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Ar dalyvavai šiose veiklose per paskutinius metus? (15-25 metų amžiaus respondentai) - Kursai, seminarai, mokymai, tęstinis mokymas(is) (įskaitant mokymus internete) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Retai turiu laiko daryti tai, kas man labai patinka (sutinku arba visiškai sutinku; 18-24 metų amžiaus respondentai)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Pasitenkinimas tuo, kaip šalyje veikia demokratija (visų vertinimų nuo 1 iki 10 vidurkis; 18-24 metų amžiaus respondentai)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Asmenys, per pastaruosius 12 mėnesių pasirašę peticiją, įskaitant el. laišku arba peticiją internete (18-24 metų amžiaus asmenys)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Turiu pakankamas arba visas galimybes užsiimti savo pomėgiais (15-25 metų amžiaus respondentai)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes praleisti laisvalaikį taip, kaip noriu (15-25 metų amžiaus respondentai)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes dalyvauti kultūriniuose ir pramoginiuose renginiuose (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes keliauti, pažinti kitas kultūras, šalis (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes dalyvauti mėgėjų mene, meninėje veikloje (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veiklose (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes dalyvauti politinių organizacijų ir partijų veiklose (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes dalyvauti jaunimo organizacijų veiklose (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes dalyvauti projektuose ir veiklose, skirtose jaunimui (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes savanoriauti (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes daryti įtaką savivaldybės sprendimams (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes daryti įtaką sprendimams savo mokykloje / universitete (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes gauti patikimą, objektyvią informaciją apie įvykius šalyje ir pasaulyje (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Turiu pakankamas arba visas galimybes laisvai reikšti savo nuomonę, sprendimus ir įsitikinimus (15-25 metų amžiaus respondentai) (2018)
test
Informacijos šaltinis: Young people in Baltics: Survey, 2018

Sunkumai, susiję su galimybe apsilankyti kine, teatre arba kultūros centre (gana sunku arba labai sunku; 18-24 metų amžiaus asmenys) (2016)
test
Informacijos šaltinis: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016