Noderīgas vietnes

Jaunatnes politika
Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas plānošanas dokumentu datubāze (POLSIS)
Latvijas Republikas tiesību akti
The Youth Wiki: Informācija par jaunatnes politiku un jaunatni
Eiropas Komisijas mājaslapa jaunatnes jomā
Eiropas Padomes Jaunatnes departaments
The European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP): Informācija par jaunatnes politiku un jaunatni
JaunatnesLietas.Lv: Jaunatnes politika un darbs ar jaunatni
JaunatnesLietas.Lv Facebook lapa: Jaunatnes politika un darbs ar jaunatni
Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls
Latvijas Jaunatnes padome
Latvijas Jaunatnes padomes Facebook lapa
Statistika, dati, pētījumi
Centrālā statistikas pārvalde: Statistikas dati
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: Statistikas dati par iedzīvotāju skaitu
Eurostat: Eiropas Savienības statistika
Valsts pasūtīto un plānoto pētījumu un publikāciju datu bāze
YouthPitStop.Com: Dati un informācija par jauniešiem un darbu ar jaunatni Baltijas valstīs
YouthPitStop.Com Facebook lapa
Youth Progress Index: Jauniešu dzīves kvalitātes pārskats
JaunatnesLietas.Lv: Jaunatnes politika un darbs ar jaunatni
The Youth Wiki: Informācija par jaunatnes politiku un jaunatni
The European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP): Informācija par jaunatnes politiku un jaunatni
Projekti, iespējas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Facebook lapa
Eiropas Jaunatnes portāls: Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā
The Council of Europe Youth Work Portfolio: Informācija darba ar jaunatni praktiķiem
The European Youth Forum: Jauniešu organizāciju platforma
SALTO-YOUTH: Informācija un atbalsts neformālajā izglītībā un apmācībās
Eurodesk: Mobilitātes iespējas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem
Jaunatnes lietu speciālistu Facebook grupa
JAUNATNE LATVIJĀ Facebook grupa
Pieaugušo izglītība un mūžizglītība