Izglītība & Apmācības

20-24 gadīgo ar vismaz vidējo izglītību īpatsvars (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Vidējā vai augstākā izglītība (ISCED klasifikācijā līmeņi 3-8)
Priekšlaicīgi mācības pametušo īpatsvars vecuma grupā 18-24 (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

To iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir ieguvuši tikai pamatizglītību vai zemāku izglītību (ISCED klasifikācijā līmeņi 0-2), un nav turpinājuši mācības tālāk.
15-gadīgie skolēni ar sliktām sekmēm visos mācību priekšmetos (matemātika, lasīšana, dabaszinātnes) (2015)
test
Datu avots: OECD, PISA 2015

15-gadīgie skolēni ar labākajām sekmēm vismaz vienā mācību priekšmetā (matemātika, lasīšana, dabaszinātnes) (2015)
test
Datu avots: OECD, PISA 2015

15-gadīgie skolēni, kuri regulāri tiek aizskarti vai pazemoti (2015)
test
Datu avots: OECD, PISA 2015

Cik apmierināts esat ar savu izglītību? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā esat piedalījies ar profesionālo darbību nesaistītās apmācībās vai kursos, tostarp tiešsaistē? (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

16-24 gadīgie, kuri ir apguvuši kursus internetā (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Man ir visas vai lielas iespējas iegūt tādu izglītību, kādu es vēlos (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas pilnveidoties, apmeklēt dažādus kursus, apmācības, seminārus (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018