Ziņojums

Erasmus+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar partneriem no Lietuvas (Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania)) un Igaunijas (Igaunijas bērnu labklājības biedrība) izstrādāja un pilotēja jauniešu labbūtības indikatoru sistēmu, kas ļauj veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu jauniešu labbūtības izvērtējumu Baltijas valstīs un starptautiskā salīdzinājumā. Šeit pieejams veiktās izpētes noslēguma ziņojums un analītisks kopsavilkums.