Par projektu

Erasmus+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekts “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) tika īstenots no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 28. februārim sadarbībā starp Latvijas Bērnu labklājības tīklu un Latvijas uzņēmumu “Excolo Latvia”, NVO partneriem Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) no Lietuvas, Igaunijas bērnu labklājības biedrību un Igaunijas uzņēmumu “Web Multishop Company OÜ”.

Projekta ietvaros tika:

  1. izveidota Baltijas jaunatnes pētnieku platforma, lai stiprinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp Baltijas valstīs strādājošajiem jaunatnes pētniekiem,
  2. izveidota un pilotēta jauniešu labbūtības indikatoru sistēma, kas ļauj veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu jauniešu labbūtības izvērtējumu Baltijas valstīs, kā arī vērtēt Baltijas valstu rādītājus starptautiskā kontekstā,
  3. izstrādāta jaunatnes jomai veltīta interneta vietne www.YouthPitStop.com, kas kalpo kā informācijas, datu un pieredzes apmaiņas punkts darbā ar jaunatni un jaunatnes politikas veidošanā iesaistītajiem (politikas veidotājiem, jaunatnes pētniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem, u.c.).

Projekta kopējais budžets bija 144 244 EUR.

Projekta partneri:

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ir nevalstiska organizācija, kas dibināta Latvijā 2014. gadā ar mērķi līdzdarboties sabiedrības viedokļa un politikas veidošanā, lai uzlabotu bērnu labklājības un tiesību situāciju Latvijā.

http://www.bernulabklajiba.lv/

https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/

SIA “Excolo Latvia” ir Latvijā dibināts uzņēmums, kas īsteno sociālekonomiskos pētījumus un projektus tādās jomās kā izglītība, jaunatne, kultūra un radošās industrijas, reģionālā attīstība u.c., sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Ziburio Fondas ir nevalstiska organizācija, kas dibināta Lietuvā 2014. gadā un kuras pamatdarbība ir sniegt atbalstu un palīdzību bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un viņu aprūpētājiem, vecākiem, kas adoptējuši bērnu, un citiem ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras izskata iespēju kļūt par audžuvecākiem vai adoptēt bērnu.

http://ziburio-fondas.lt/

https://www.facebook.com/ziburiofondas/

Igaunijas Bērnu labklājības savienība ir dibināta 1988. gadā un visvecākā un lielākā bezpeļņas aizstāvības organizācija Igaunijā, kas palīdz nodrošināt bērnu tiesības un veidot bērniem draudzīgu sabiedrību.

https://www.lastekaitseliit.ee

https://www.facebook.com/Lastekaitseliit/

Web Multishop Company ir Igaunijas IT uzņēmums, kas specializējas mūsdienīgu tīmekļa platformu un mājaslapu izstrādē.

http://www.webmultishop.com/

https://www.facebook.com/pages/category/Internet-Company/Web-Multishop-Company-LLC-154521724727459/