Darbs ar jaunatni
Kā tiek īstenots darbs ar jaunatni Baltijas valstīs? Kāda ir darba ar jaunatni institucionālā sistēma? Kādi ir institūciju mērķi un pienākumi?
Uzzināt vairāk