Veselība & Riska uzvedība

Pirmā bērna piedzimšanas vidējais vecums sievietēm (2016)
test
Datu avots: EUROSTAT

Dzīvi dzimušo skaits uz 10 000 vecuma grupā 15-19 (2016)
test
Datu avots: EUROSTAT

Dzīvi dzimušo skaits uz 10 000 vecuma grupā 15-24 (2016)
test
Datu avots: EUROSTAT

Mākslīgo abortu skaits uz 10 000 sieviešu 15-24 gadu vecumā (2016)
test
Datu avots: EUROSTAT

Ķermeņa masas indekss (vecums 15-24): Nepietiekams svars (2014)
test
Datu avots: EUROSTAT

Ar ķemeņa masas indeksa (ĶMI) palīdzību tiek noteikta ķermeņa svara un auguma attiecība. Pēc šiem mērījumiem nosaka liekā svara vai aptaukošanās pakāpi. ĶMI aprēķina: ķermeņa masu (kg) dala ar ķermeņa garumu (m) kāpinātu kvadrātā. Nepietiekams svars: ĶMI zem 18,5; Normāls svars: ĶMI starp 18,5 un 25; Palielināts svars vai aptaukošanās: ĶMI virs 25.
Ķermeņa masas indekss (vecums 15-24): Palielināts svars vai aptaukošanās (2014)
test
Datu avots: EUROSTAT

Ar ķemeņa masas indeksa (ĶMI) palīdzību tiek noteikta ķermeņa svara un auguma attiecība. Pēc šiem mērījumiem nosaka liekā svara vai aptaukošanās pakāpi. ĶMI aprēķina: ķermeņa masu (kg) dala ar ķermeņa garumu (m) kāpinātu kvadrātā. Nepietiekams svars: ĶMI zem 18,5; Normāls svars: ĶMI starp 18,5 un 25; Palielināts svars vai aptaukošanās: ĶMI virs 25.
Pašnāvību skaits uz 100 000 personām vecuma grupā 15-19 (2010)
test
Datu avots: EUROSTAT

Pašnāvību skaits uz 100 000 personām vecuma grupā 20-24 (2010)
test
Datu avots: EUROSTAT

15-16 gadīgie, kuri ir smēķējuši pēdējo 30 dienu laikā (2015)
test
Datu avots: ESPAD

15-16 gadīgie, kuri ir lietojuši alkoholu pēdējo 30 dienu laikā (2015)
test
Datu avots: ESPAD

15-16 gadīgie, kuri ir lietojuši marihuānu vismaz reizi savā dzīvē (2015)
test
Datu avots: ESPAD

15-16 gadīgie, kuri ir lietojuši nelegālas narkotikas (izņemot marihuānu) vismaz reizi savā dzīvē (2015)
test
Datu avots: ESPAD

15-16 gadīgie, kuri ir lietojuši inhalantus vismaz reizi savā dzīvē (2015)
test
Datu avots: ESPAD

15-16 gadīgie, kuri ir spēlējuši azartspēles uz naudu pēdējo 12 mēnešu laikā (2015)
test
Datu avots: ESPAD

16-24 gadīgie, kuri ir meklējuši internetā informāciju par veselību (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

16-24 gadīgie, kuri savu veselības stāvokli novērtē kā labu vai ļoti labu (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

16-24 gadīgie, kuri savu veselības stāvokli novērtē kā sliktu vai ļoti sliktu (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

16-24 gadīgie, kuru ikdienas aktivitātes ierobežo ilgstošas veselības problēmas (pašnovērtējums) (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

To iedzīvotāju īpatsvars, kuru ikdienas aktivitātes veselības stāvokļa dēļ ir ierobežotas vismaz pēdējo sešu mēnešu vai ilgākā laika periodā.
16-24 gadīgie, kuriem ir ilgstošas veselības problēmas (pašnovērtējums) (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

To iedzīvotāju īpatsvars, kuru veselības problēmas ilgst pēdējo sešu mēnešu vai ilgākā laika periodā.
16-24 gadīgie, kuri nav saņēmuši nepieciešamo veselības aprūpi (pašnovērtējums) (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

To iedzīvotāju īpatsvars, kuri novērtējuši, ka viņiem būtu bijuši nepieciešami veselības aprūpes (tai skaitā zobārstniecības) pakalpojumi, bet viņi tos nav izmantojuši.
Pēdējo 12 mēnešu laikā ir atlikts ārsta apmeklējums, lai ietaupītu naudu citām pamatvajadzībām (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Pēdējās 2 nedēļās esmu juties nomākts un nospiests lielāko daļu vai visu laiku (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Piedalās sporta vai fiziskās nodarbībās vismaz reizi nedēļā (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Man ir visas vai lielas iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, sportu (ārpus skolas/augstskolas) (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Man ir visas vai lielas iespējas ikdienā lietot veselīgu pārtiku (vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018