Mājoklis & Vide

15-24 gadīgie jaunieši, kas dzīvo ļoti sliktos sadzīves apstākļos (2017)
test
Datu avots: EUROSTAT

Iedzīvotāji, kuri dzīvo mājoklī, ko raksturo: pārapdzīvotība, tekošs jumts, nav vannas/dušas, nav tualetes, pārāk tumšs mājoklis.
Cik apmierināts esat ar savu mājokli? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Problēmas ar mājokli: Šaurība (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Cik apmierināts esat ar savu apkaimi kā vietu dzīvošanai? (Vidējais 10-punktu skalā; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Kā Tu novērtētu, cik draudzīga jauniešiem ir Tava pilsēta/Tavs pagasts? (Draudzīga, 6-10 10-punktu skalā; vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Grūtības piekļūt atpūtas un zaļajām zonām (fiziskās pieejamība, attāluma, darba laika vai citu iemeslu dēļ) (Ļoti vai diezgan grūti; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Es jūtos droši, kad pēc tumsas iestāšanās vienatnē pastaigājos šajā apkaimē (Pilnībā vai drīzāk piekrīt; vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Cik apmierināts esi ar savu personīgo drošību internetā, sociālajos tīklos? (Apmierināts, 6-10 10-punktu skalā; vecums 15-25) (2018)
test
Datu avots: Young people in Baltics: Survey, 2018

Pēdējo 12 mēnešu laikā pieredzējis aizskaršanu internetā (vecums 18-24) (2016)
test
Datu avots: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016